MISJA I CELE

 

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) jest niezależnym ośrodkiem analitycznym powołanym do życia jako platforma wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego. WIIS pragnie nie tylko służyć wsparciem i ekspertyzą instytucjom administracji publicznej, ale również budować sieć kontaktów między pokoleniami specjalistów w tej dziedzinie. Zespół Instytutu stanowią młodzi i pełni pasji ludzie proponujący świeże podejście do kwestii bezpieczeństwa narodowego RP i otwartość na współpracę z innymi podmiotami przyczyniającymi się do realizacji tych założeń.

 

Cele statutowe WIIS:

  • wspieranie działań na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
  • działanie na rzecz rozwoju myśli strategicznej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej oraz prawnej obywateli;
  • upowszechnienie wiedzy i umiejętności, edukacja i wsparcie obecnych i przyszłych kadr administracji rządowej, administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych a także polskich obywateli w zakresie problematyki związanej z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Misją WIIS jest wspieranie procesu kształtowania polityki bezpieczeństwa RP i planowania strategicznego. Cele swoje Instytut realizować będzie poprzez działalność analityczną, badawczą oraz uczestnictwo w debacie publicznej, starając się rozwijać świadomość polskich obywateli w tym obszarze.

trojkat
FUNDATORZY
Zespół WIIS

 


brake

 

 

 

Dariusz Lasocki

 

Małgorzata Grzegrzółka

 

Weronika Myck

 

Antoni Pieńkos

 
 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL